Prezentacja klubowicza

sadmax

czechowice

W klubie od: 09.01.2007
Ilość komentarzy: 5
Ilość postów: 266
Ilość wyświetleń: 16735

Formularz kontaktowy


Komentarze (5)

sadmax

dramat to będzie, gdy zaczną budować kolejne ronda: Traugutta/Narutowicza i Niepodległości/Mickiewicza.

zobacz komentowany news »

sadmax

to smutne, ale ze szczątkowych dostępnych informacji wynika, że dali ciała z tym spustem wody.

zobacz komentowany news »

sadmax

czy jest jakiś poliglota na portalu? Jeśli tak, proszę o przetłumaczenie, co po czesku znaczy Kretinsky?

zobacz komentowany news »

sadmax

Siódme pytanie: (podwójne zaproszenie)
7. Kto jest reżyserem "Królika po berlińsku"?

Odpowiedź: "Miś"

Jako pierwsza prawidłową odpowiedź podała margaritka9. Informacja o sposobie odebrania karnety na wszystkie filmy została wysłana mailem.

no to umarłem :)

zobacz komentowany news »

sadmax

w raporcie o ochronie środowiska (strona UM, raport z roku 2004) pisze:

Emisja niezorganizowana
Do emisji niezorganizowanej zaliczyc mo[na emisje zanieczyszczen pyłowo - gazowych wprowadzanych
do powietrza z obiektów powierzchniowych takich jak hałdy, składowiska odpadów, oczyszczalnie
scieków, jak równie[ emisje zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza bez posrednictwa
przeznaczonych do tego celu srodków technicznych.
Głównie zródła emisji niezorganizowanej wystepuje w przypadku Rafinerii Czechowice S.A. gdzie
zlokalizowane jest składowisko odpadów zwyczajowo zwane „dołami kwasowymi”. Temat ten
szczegółowo został opisany w „Przegladzie ekologicznym składowiska odpadów niebezpiecznych tzw.
dołów kwasowych w Rafinerii Czechowice” S.A.” Teren ten na podstawie ww. opracowania został
podzielony umownie na trzy kwatery (doły nr 1,2 i 3). Kwatery 2 i 3, po usunieciu z nich odpadów,
poddano w ostatnim czasie rekultywacji. Do likwidacji pozostaje najwieksza kwatera nr 1.
Emisje niezorganizowana weglowodorów do powietrza w „Operacie ochrony atmosfery SZR w
Czechowicach – Dziedzicach” szacuje sie na 2,5 kg/h, tj. 22 900 kg/a. Jako emitowane substancje
przyjeto weglowodory alifatyczne CnHm. W wyniku opró[nienia dołów nr 2 i 3 oraz bioremediacji
pozostałego w nim zanieczyszczonego gruntu zmniejszono emisje do powietrza ok. 50%. Dalsze
zmniejszenie emisji niezorganizowanej, a[ do całkowitego jej wyeliminowania nastapi po usunieciu smół z
„dołu” nr 1 oraz przeprowadzeniu bioremediacji pozostałego gruntu. Obecnie emisje niezorganizowana
weglowodorów z powierzchni „dołu” nr 1 szacuje sie na ok. 11 500 kg/a.
Poza „dołami kwasowymi” na terenie Rafinerii Czechowice zlokalizowano inne zródła emisji
niezorganizowanej tj. zbiorniki produktów rafineryjnych, łapaczki scieków, nalewaki paliw i olejów
charakteryzujace sie znacznym poziomem emisji weglowodorów.
Łaczna powierzchnia zródeł emisji niezorganizowanej stanowi ok. 20 ha.

ale zanim wrzucisz kolejnego PETa do pieca przeczytaj jeszcze to:

Na podstawie powy[szej tabeli i wykresu mo[na stwierdzic, [e najwy[szy poziom emisji CO i pyłu
zwiazany jest ze spalaniem wegla w kotłach przydomowych i piecach weglowych.
W stosunku do danych z Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Czechowic - Dziedzic - Uwarunkowania systemu energetycznego zmniejszyła sie znacznie emisja
podstawowych zanieczyszczen takich jak pył, SO2, NOx oraz CO.
Gmina na tle 10 gmin powiatu bielskiego charakteryzuje sie najwy[szym poziomem emisji zanieczyszczen
SO2, NO2, CO i pyłu.
Analizujac przyczyny stosunkowo du[ej ilosci zu[ywanego wegla w stosunku do innych nosników energii
nale[y uwzglednic czynniki ekonomiczne i dostepnosc do innych zródeł energii. Głównym paliwem stałym
wykorzystywanym przez mieszkanców jest wegiel oraz odpady z jego przeróbki (muł weglowy), w małym
zas stopniu biomasa oparta na drewnie. Natomiast pozostałe nosniki ciepła, które sa przyjazne dla
srodowiska tj. gaz sieciowy, gaz propan – butan, olej opałowy i energia elektryczna sa znacznie dro[sze i
dlatego stosowane sa przez zamo[niejsza czesc społeczenstwa lub firmy i instytucje

zobacz komentowany news »

  • Strona
  • 1
  • z
  • 1

Powrót

Nowi klubowicze

MARGAN

Czechowice Dziedzice
w klubie od: 2019.08.25

Rozi

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2019.08.24

E39

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2019.08.07

kaktus99

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2019.08.05

margaretka96

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2019.08.05

Najaktywniejsi - forum

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
postów: 3528

spoko

Czechowice-Dziedzice
postów: 3428

miastobis

domowa
postów: 2945

CzechoMeteo

Czechowice-Dziedzice
postów: 2486

919

****
postów: 2284

Najaktywniejsi - komentarze

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 1089

Mickiewicz12

Developerowice-Lokow
komentarzy: 567

Gemini1Duo

Miasto Dziurawych Dr
komentarzy: 425

radny

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 270

mariakania22

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 266